Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Պատմվածքներ-Պոեմներ

 • Հին կռիվը. Երկրում

  Հեքիաթն ասում է, թե՝ մի աշխարհքում Բըխում էր առատ ջուրն անմահական, Բայց ագահ վիշապն առաջը փակում, Ծարավ էր թողնում աշխար...
 • Հին կռիվը. Տանը

  Մենք կարծում էինք, թե իր շանթերով Հըսկում է աստված Սասմա սարերին. Մենք ասում էինք՝ անթիվ նավերով Կըգան օգնության մեր ծա...
 • Պոետն ու Մուսան

  Նըստած եմ մի օր ու միտք եմ անում. Միտք եմ անում, մի~տք, ու չեմ կարենում Մի հընար գըտնեմ` ցավերըս հոգամ... Վեր կենամ, ասի...
 • Սասունցի Դավիթը

  Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն, Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն. Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով Հավքն էլ չէր անցնում Սասմ...
 • Դեպի անհունը

  Հընչում է փըրփրուն վըտակն արծաթի, Արևը խաղում պայծառ կապույտում Առանց հոգսերի ու առանց վըշտի Խաղում էինք մենք էն երազ հո...
 • Մարոն

  Մեր գյուղն էն է, որ հըպարտ, Լեռների մեջ միգապատ, Խոր ձորերի քարափին՝ Ձեռը տըված ճակատին՝ Միտք է անում տըխրադեմ․ Ի՞նչ է ուզում՝ չըգիտեմ․
 • Անուշ

  Բազմած լուսնի նուրբ շողերին,Հովի թևին` թըռչելով`Փերիները սարի գըլխին,Հավաքվեցին գիշերով: -Եկե՜ք, քույրե՜ր, սեգ սարերի Չըքնաղագեղ ոգիներ,Եկե՜ք, ջահել սիրահարի..
Top