Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Դանիել Վարուժան

 • TOP REC
  Բանաստեղծություններ Դանիել Վարուժան

  Բանաստեղծություններ Դանիել Վարուժան

  Անդաստան,Առկայծ ճրագ,Արտերուն հրավերը,Բանուորուհին,Գարնան անձրև,Գեղեցկութեան արձանին,Երեք քոյրեր,Կակաչներ,Կարմիր հողը,Կարոտի նամակ,Հայր, օրհնե
 • Աղորիք

  Է՜յ աղորիք, դարձի՛ր, դարձիր, Նըստած կանանչ խորը ձորին. Աղաղակե՛ երգըդ խորին Դեպի լուսնակն արծաթածիր:Դուն դողդոջուն տընակ մըն ես Ալյուրոտած պատերով` ուր Կարծես կ...
 • Մարագներ

  Առվույտի՛ մարագ, լեցուն բույրերով Խունկի, հաշիշի. Երբ դուռըդ բանամ՝ ցուլերը բոլոր Ճակատով լայնշի Կը պոչոռեն, խո՛լ, կըտրելով իրենց Վըզտեքը կաշի:Ոլոռնի՛ մարագ, լե...
 • Ամբարներ

  Տընակին մեջ մըթըշաղ, կըտուրին տակ հայրական. Ամբարնե՜րն են, շար ի շար, նոր բերքերով ծոցվորած: Իրենց լայնշի արգանդեն` թանձր բույրերը կու գան Աշուններուն պըտղալից...
 • Վերադարձ

  Այս իրիկուն ձեզի կուգանք, ե՜րգ երգելով, Լուսնակ ճամբով, Ո՛վ գյուղակներ, գյուղակներ. Ձեր բակերուն մեջ ամեն Թող գամփըռներն արթըննան, Եվ աղբյուրները որեն Դույլերո...
 • Երնում

  Իրիկվան մեջ հովերն հևուն Երբ դուրս կ'ելլեն քարայրներեն` Մեկ ծայրեն մյուսը կալերուն Ա՛լ կամնըված հունձքը կ'երնեն` Հըծծելով երգն Աշխատության. ― Երնե՛, էրա...
 • Գուռը

  Իրիկվան մեջ, գյուղին քով, Կը մըրմընջե գուռն ուռիին տակ շըքեղ: Զայն կը լեցնե աղբյուրին երգովը բյուրեղ, Աստղը՝ բյուրեղ արցունքով:Խորհուրդին մեջ ըստվերին Կընունքի...
 • Միջօրե

  Այս այն ժամն է` երբ կալին մեջ Աշխատանքն առած կանգ` Արևուն տակ կը հևա: Կը նընջե մեն մի մըշակ: Քարայրին մեջ հեռակա Հեծեծագին կը մեռնի զով Զեփյուռը ամրափակ:Միջոցի...
 • Կամներգ

  Կամ կը քըշեմ վաղվան հույսով` Արևն առած ճակտիս վըրա: Հորիզոնը, անհուն լույսով Իմ աչերուս մեջ կը լողա:Դարձի՛ր կամըս, արագ դարձիր, հիռ, հիռ. Նվաճե դեզերը հունձքեր...
 • Կալերու գիշեր

  Ամարվան քա՜ղցր գիշեր, գլուխը կամին վրա դրած` Աշխատանքի սուրբ Ոգին Կալերուն մեջ կը նընջե: Կը լողա մեծ Լռությունն աստղերուն մեջ ծովացած: Անհունը` բյուր աչքերու թա...
Top