Հովհաննես Թումանյան

  • REC
    Քառյակներ Թումանյան

    Քառյակներ Թումանյան

    Ա՜նց կացա՛ն..Օրերս թըռան,ա՜նց կացա՛ն.Ախ ու վախով, դարդերով,Սիրտըս կերա՛ն,ա՜նց կացա՛ն:Վերջացա՛վ..կյանքըս մաշվեց,վերջացա՛վ
Top