Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Սիամանթո

 • TOP REC
  Բանաստեղծություններ Սիամանթո

  Բանաստեղծություններ Սիամանթո

  Աղօթք,Անդրանիկ,Արյուն,Արշալոյսները,Արցունքներս,Ափ մը մոխիր՝ Հայրենի տուն,Գիւտին փառքը,Դարերու վրեժ,Ես երգելով կ՚ուզիմ մեռնիլ,Թաղում,Լոգանքը,Լուսավորչի կանթեղը
 • Տեսիլքը

  Ո՜Վ ՀՐԱՇԱԼԻՔ, ո՜վ հաւատքի աննիւթական հուր, Ո՜վ զարմանագործ զօրութիւն, Ո՜վ բոցեղէն բժժանք, ո՛վ անլոյծ խորհուրդ, Ահաւասիկ Քերովբէ մը մրափին մէջ Մեսրոպին, Իր աջ ձե...
 • Սուրբին աղօթքը

  Լո՜յս տուր ինծի, Աստուա՜ծ անհերքելի, Տիեզերքի անմեկնելի ճարտարապետ, Ճակատագրի եւ ճանաչման ստեղծի՛չ, Շունչի՛ մրրիկ, կեդրոնական կարողութիւն, Սուրբ Սեղանիդ սարկաւ...
 • Ներբողական

  Օշականի ամենասուրբ գերեզման, Հանճարի հող ուրկէց այսօր, Տասնևհինգ մրրիկեան դարերու, Պատմութիւուն մը պերճաշուք, Արևելքէն Արևմուտք, երկու Հայքն բովանդակ, Դեպի զքե...
 • Պարը

  Եւ արցունքներն իրեն կապոյտ աչքերուն մէջը խեղդուելով, Մոխրադաշտի մը վրայ, ուր հայ կեանքը դեռ կը մեռնէր, Այսպէս պատմեց մեր սարսաբին ականատես Գերմանուհին.-Այս անպա...
 • Չարչարանքի երազ

  Գարնան ու կոտորումներու իրիկուն, Հոգիս վրէժի շատրուան մըն է նորէն կատաղօրէն դեպի վեր, Ու տերեւներ յուսահատ հոգիներու նման` Աւազաններուն պայծառութեանը մէջ ու բո...
 • Որդին իր հօրը

  Հա՜յր իմ, դեռ մինչեւ ո՞ր արեգակն ես՝ քու որդիդ, քեզ անծանօթ, Եւ դուն իբրեւ օտարական պիտի ապրինք։ Եւ քու արիւնդ երակներուս մէջ թո՛ղ եռայ, Թո՛ղ աչքերուս մէջն ես ...
 • Նաւասարդեան աղօթք առ Դիցուհին Ահահիտ

  Ո՜վ Դիցուհի, ես մեղկութեան կրօններէն ահա իմ խիղճս լուացի Ու պերճօրէն դեպի զՔեզ կը քալեմ։ Հողաթափներս դեռ սուրբ են։ Բա՛ց մարմար դուռը մեհեանիդ, անոր դիմաց ես ճա...
 • Յոյսին ճամբան

  Ու անոնք, հսկայաձեւ ռահվիրաները մարմարեղէն Յոյսին, Ըմբոստացումներու ապառաԺներէն իրենց ճակատներն արիւնած, Բայց աչուըներնէն անասելի արհաւիրք մը արձակելով Ու իրենց...
 • Յոգնութիւն

  Հոգիիս վրայ լուսինը կը ձիւնէՕ՜, դէպի Խաւարներն ու Մոռացումը քալէ՛, Ո՜վ յոգնած ու դանդաղ ու ծանր ուխտաւոր, Աղբիւրներու սա՛ պայծառ տղուն հետ առանձին. Ան հոնտեղերը...
Top