Լեգենդներ և բալլադներ

 • TOP REC
  Լեգենդներ և բալլադներ Հ.Թումանյան

  Լեգենդներ և բալլադներ Հ.Թումանյան

  Լեգենդներ և բալլադներ,Շունն ու կատուն,Պողոս-Պետրոս,Անբախտ վաճառականները,Արև և Լուսին,Ախթամար,Օրորոցագող,Երկինք ու երկիր,Անիծած հարսը,Արծիվն ու կաղնին:
 • Լիլիթ

  Աստված՝ երկինք ու երկիր և բոլոր կենդանիներն ու բույսերը իր արարչական մի սոսկ խոսքով ստեղծելուց հետո` առավ անասունների ոտ...
 • Արծիվն ու կաղնին

  Եղավ՝ մի անգամ անտառի միջին Արծիվն ու Կաղնին էսպես վիճեցին, Թե ո՜րն իրենցից շատ տարի կապրի, Ո՜րն է դիմացկուն ու պինդ ավե...
 • Անիծած հարսը

  Վաղ ժամանակ մի հայ շենում Մի հարգևոր հարսն է լինում։ Նըրա բերնից՝ կեսուրկեսառ Չէին լըսել մի շունչ, մի բառ, Չէին տեսել շո...
 • Երկինք ու երկիր

  Իր խոր հայացքով երկինքը մի օր Ներքև՝ մայր երկրի երեսին նայեց, Տեսավ գեղեցիկ դաշտեր, սար ու ձոր, Անտառներ, ծովեր... և սիր...
 • Օրորոցագող

  Կես գիշերին մութ խրճիթում Մայրը լսեց մի խորդյուն, Եվ վեր թռավ ահը սըրտում, Նայեց քնած յուր որդուն: Մի արարած սև ու խավա...
 • Ախթամար

  Ծիծաղախիտ Վանա ծովի Փոքրիկ գյուղից առափնյա, Ծովն է մըտնում գաղտագողի Ամեն գիշեր մի տըղա:Ծովն է մըտնում առանց նավակ, Բազո...
 • Արև և Լուսին

  Ասում են, իբրև, երկնում կապուտակ Կա մի լուսեղեն սիրուն ապարանք. Այնտեղ եթերքում, ամպերի գլխին Ամուր, անսասան կանգնած է ...
 • Անբախտ վաճառականները

  Մի օր Չըղջիկն ու Ճայն եկան Թե՝ ե՜կ դառնանք վաճառական: Ասին ու խելք-խելքի տըվին, Հավան կացան, պայման դըրին. Բայց՝ արի տես...
Top