Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Պետրոս Դուրյան

 • TOP REC
  Բանաստեղծություններ Պետրոս Դուրյան

  Բանաստեղծություններ Պետրոս Դուրյան

  Պետրոս Դուրյան Բանաստեղծություններ,Առ կույսն,Առ Մայիս,Գարնանային կենացս մեջ,Դրժել,Երգ մարտին Վարդանանց,Զ՚նէ պաշտեմ,Զղջում,Թրքուհին,Ի գերեզմանն ամենասիրելվո Վարդան Լութֆյանի
 • Տրտունջք

  Էհ, մնաք բարով, Աստված և արև, Որ կը պըլպըլաք իմ հոգվույս վերև․․․ Աստղ մ՚ալ ես կ՚երթամ հավելուլ երկնից, Աստղերն ի՞նչ են որ եթե ո՛չ անբիծ Եվ թշվառ հոգվոց անեծք ողբա...
 • Վիշտք հայուն

  Փոխանակ քաղցր օրորներու, հայրենի՛ք, Օրրանիս քով մայրիկս ըզքեզ միշտ ողբաց, Համբույրին հետ շիթ մ՚ըզգացի արտասվաց, Աչերս տեսան արցունքներու լոկ երկինք։ Ավերակաց ծա...
 • Սև՜, սև՜

  Երբեմն հոգիս աստղի մը բոց Եվ թիթեռնի մ՚ուներ թևեր. Վերջալույսի նըման ամպոց Երազներ հո՜ւր ճակատս վառեր:Արդ սառույցներ դառն արտոսրի Կը քարանան կուրծիս ներքև, Եվ բ...
 • Սիրեցի քեզ

  Շաղի, շողի ժամք էին. Վարդից հրդեհ կար յ՚երկին՝ Փոխան ամպոց հուր հյուսքի. Տեղա՜ր մարգրիտ և ոսկի:Թավուտքի մը խոր ծաղկոտ Ընկողմանած նըվաղկոտ՝ Կը հևայիր դու տժգույ...
 • Սիրեցե՛ք զ՚միմյանս

  Վարդակարմիր Գողգոթային վեհ գագաթ Միշտ փալփըլող, սիրո անշե՛ջ ճառագայթ, Դեռ կըսպասե՞ս թափել սրտից քու սըլաք. Զ՚ո՞վ կը հըսկես, վիհ և անդու՞նդ, թե կըմախք. Ո՞ր սև ժ...
 • Սիրել

  Բույլ մը նայվածք, փունջ մը ժպիտ, Քուրա մը խոսք դյութեց իմ սիրտ։Ես ուզեցի լուռ մենանալ, Սիրել փըթիթք՝ խորշեր թավուտ, Սիրել կայծերն երկնի կապույտ, Առտըվան շաղն, ի...
 • Պետք է մեռնի՜լ

  Դժգույն գիշեր մ՚էր քաղցրաբույր աշնային, Երկինքն աստղեր զերթ սիրո վերքք ցոլային, Դեղնած ու չոր թերթից՝ լուսինն իր բեկբեկ Շողքը ցողեր ամրան վարսիցն աղեբեկ. Շամբեր...
 • Նվեր հիշատակի առ Պ․ Հ․ Ճանֆեսճյան հո՜ւշք

  Սա խաղաղ ՄայրՕվկեանին, Ուր փողփողեն ավազք ոսկի՝ Մեր երազոց վառարանին՝ Թ՚եղրեն՝ վարդից մեջ աճյունի Երբ արևը շողշողե,Դու իմ սերը միշտ հիշե՛:Թավուտքե մը կանաչ ու ...
 • Նվագ է տարեդարձի ազգային սահմանադրության

  Պատռեր են Հայոց դաշտերն արյունոտ, Հայկազն հըսկայից կըմախք կայթեն յ՚ոտն, Մոխրոտ ու մամռոտ ավերակք խայտան, Մասիս բարձեր է վեհ ճակտեն պատան. Հիշատակն Հայն կը կանչե...
Top