Որոնման արդյունքները

 • Ի՞նչ է խաչագողը

  Թողնել ընտանիքը անտեր, երկար ու ձիգ տարիներ թափառել աշխարհի մի ծայրից դեպի մյուսը, արծաթ որսալու համար չխնայել ամեն տեսակ անազնիվ միջոցներ այդ խաչագողի գործն է...
 • Րաֆֆի Խաչագողի հիշատակարանը Պատմական վեպ

  Բովանդակություն,Թույնի առաջին կաթիլները,Ի՞նչ է խաչագողը,Պանդխտություն,Կեղծ հաջին,Փոքրիկ մաքսանենգը,Շարժական մագազին,Երկրորդ քայլ, սպանություն,Քաջագործություններ
 • Դավիթ-բեկ Վերջաբան

  Մինչև այստեղ գծեցինք Դավիթ բեկի և նրա զորապետների գործած պատերազմների լոկ ստվերագիրը միայն։Իբրև օրինակ մենք մեջ կբերենք մի նկարագիր Դավիթ բեկի կռիվներից, ուր եր...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Երրորդ գիրք (ԼԵ)

  Ֆաթալի խանը նույնպես վիրավորված էր։ Մելիք Ֆրանգյուլը կռվի դաշտից նրան համարյա ձեռքի վրա տարավ մինչև իր ամառանոցը։ Երբ վիրաբույժները հավաքվեցան, քննեցին վերքը և ...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Երրորդ գիրք (ԼԴ)

  Բարգյուշատի վիճակի Եղվարդ գյուղը Արծվանիկից (այսինքն Ֆաթալի խանի և մելիք Ֆրանգյուլի բնակության տեղից) մեկ ու կես մղոն հազիվ հեռավորություն ունե։ Եղվարդի մոտ գտն...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Երրորդ գիրք (ԼԳ)

  Արեգակը այժմ թափում էր իր լույսը և ջերմությունը լեռնային աշխարհում։ Բնությունը ժպտում էր գեղածիծաղ պայծառությամբ։ Գիշերային խավարի մեջ մրափած անտառը, զարթնելով ...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Երրորդ գիրք (ԼԲ)

  Եթե այսօր ճանապարհորդը Կարմիր վանքի (Երիցակա վանքի) բարձրավանդակից կցանկանա իջնել դեպի արևմտյան կողմի ձորը և չի վախենա պարսպի նման ուղղաձիգ ապառաժներից գլորվել ...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Երրորդ գիրք (ԼԱ)

  Ընդունելով մելիք Ֆրանգյուլի նամակը, Թորոս իշխանը քահանայից հարկավոր հարցուփորձը անելուց հետո, հրամայեց նրան և գզիրին պահել մի առանձին վրանում, մինչև ինքը իր զոր...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Երրորդ գիրք (Լ)

  Ֆաթալի խանի ամառանոցից մինչև Արծվանիկ ավանը մեկ ժամի ճանապարհ հազիվ կլիներ։ Ամառանոցը գտնվում էր լեռան գագաթի վրա, իսկ ավանը կպած էր նույն լեռան կուրծքին։Մելիք ...
   
   
  
Top