Որոնման արդյունքները

 • Ռաբի Շիմոնը Խաչագողի հիշատակարանը

  Թողնելով տոնավաճառը, մենք շարունակեցինք մեր արշավանքը դեպի կայսրության հարավ-արևմտյան գավաոները։ Մի ամսից հետո գտնվում էինք... քաղաքում։ Այստեղ քավոր Պետրոսը ծա...
 • Գոհարներ Խաչագողի հիշատակարանը

  Քահանայի ճանապարհ դնելու հենց մյուս օրը քավոր Պետրոսը ինձ իր մոտ կանչեց և ժպտալով ասաց. Մուրադ, մանրավաճառության համն էլ գնաց, պետք է մի ուրիշ բանով զբաղվել:Խիս...
 • Հավատարմություն Խաչագողի հիշատակարանը

  Տասնևյոթ տարեկան էի ես, երբ ոտքս դուրս դրեցի հայրենական երկրից։ Այն օրից անցել էր յոթ տարի ևս, որ ես թափառում էի օտարության մեջ։ Այդ յոթ տարվա ընթացքում, կարծես...
 • Շարժական մագազին Խաչագողի հիշատակարանը

  Կարծեմ ընթերցողը ճանաչեց հայր Անտոնիոսին և նրա սարկավագ երիտասարդ Ամբրոսիոսին։Այն բոլոր սրբությունները, որ մենք վաճառում էինք Երուսաղեմի վանքի անունով, նրանցից ...
 • Երուսաղեմի նվիրակը Խաչագողի հիշատակարանը

  1840 թվականն էր։Անցել էր հինգ տարի այն օրից, որ մենք թողեցինք Պարսկաստանը։Ռուսաստանի հյուսիսային, հեռավոր գավառներից մեկում, անապատի մեջ ցրված գյուղերի միջով, ...
 • Փոքրիկ մաքսանենգը Խաչագողի հիշատակարանը

  Մեր ճանապարհորդության չորրորդ օրը հասանք Թաբրիզ քաղաքը, իջևանեցինք հայոց եկեղեցու բակում։ Այժմ պետք է մտածել փողի մասին... Ասաց քավոր Պետրոսը, և կիրակի օրը վաղ...
 • Կեղծ հաջին Խաչագողի հիշատակարանը

  Քավոր Պետրոսը մոտ հիսուն տարեկան մարդ էր, բավական համակրական դեմքով։ Խորշոմը նրա լայն ճակատի վրա խորին ծալքերով իջել էր մինչև թավամազ հոնքերը, որ կիսով չափ ծածկ...
 • Պանդխտություն Խաչագողի հիշատակարանը

  Աշնան վերջը մոտեցավ։ Մեր գյուղր օրըստօրե ստանում էր տխուր կերպարանք։ Տերևաթափ այգիները կորցրին իրանց գեղեցկությունը, և մերկ դաշտերի գունաթափ երեսը ներկայացնում...
 • Կրկին մոլորություն Խաչագողի հիշատակարանը

  Դուրս գալով անտառից, սկսեցի դիմել մեր գյուղը։ Անդադար նայում էի դեպի աղոթարանը, որ տեսնեմ, արդյոք չէ՞ ծագում օրը։ Դեռ բավական գիշեր կար։ Խավարը ինձ պետք էր, մթ...
   
   
  
Top