Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Կոմիտաս

 • Ելավ շինական․․․

  Ելավ շինական՝ ցանեց առավ Բուռը լի ցորեն. Անցավ դաշտեն ու ձորեն, Բարձավ տասը լիր ցորեն։
 • Մեր հայ գավառն է խավար...

  Մեր հայ գավառն է խավար, Տգիտության է ավար. Ուսում տարեք Ու լույս վառեք, Ու հույս վառեք, Հայ տգետը վտարեք։Պանծա՛ դու, հայ միություն, Գյուղին տվիր հայ դպրոց, Սրտի...
 • Գյուղերգ

  Կոմիտաս Գյուղերգ,Հունձ,Մեր հայ գավառն է խավար...,Ելավ շինական․․․
 • Հունձ

  Ջեռավ ամառն ու ջեռավ, Բերավ կատարն ու բերավ, Ցայտեց ցորեն Արտեն, ձորեն։Ճամփաներում՝ Կյանք է եռում՝ Դաշտեն կալեր կիզվելով, Հասկեն շարեր դիզվելով։Երգ ու տաղով Ոս...
 • Գորով-սեր

  Ի՜նչ դողդոջուն ոտեր՝ Սվվացին որպես խոտեր, Իջա վայրիկըս։Ի՜նչ բողբոջուն այտեր՝ Միջօրյա վարդ էր ցայտեր, Գտա մայրիկըս։Գիրկ գրկին՝ առավ ու դըպավ, Սիրտը սրտին՝ վառավ ...
 • Ծովակ, նավակ

  Ծավալ ծովակ՝ ալին վտիտ փնջելով, Ցավը սրտում՝ շմբերի պես ցցվելով, Շնչում էր երկունքներին զովացած․ Վրան նավակ՝ հովի ժպիտ ջնջելով, Մուխը տրտում՝ ամպերի պես կցելով,...
 • Այն ի՞նչ ամպ էր...

  Այն ի՞նչ ամպ էր՝ աղոտ-աղոտ ծռվեցավ, Ու թուխ պատեց կապուտեց․ Այն սև ամպ էր՝ մաղոտ-մաղոտ ցրվեցավ, Ու պուխ կապեց պատուտեց։
 • Ես եմ

  Ես քու սերն եմ, Սիրուդ ջերն եմ, Մենավոր.Ես եմ քո կին, Դու՝ իմ հոգին Հենավոր։Ձայնդ հնչեց սիրո կայծակ շեշտակի, Հոգիս շնչեց գարուն-փայլակ հեշտակի։Շունչդ առա կուռ ծ...
 • Կարմիր բոց

  Կանաչ դաշտի կուրծքը պայթեցավ, Գոգին հսկա ժայռը ճայթեցավ. Ճայթեցավ ու ծառացավ, Ծառացավ ու տեղում քարացավ։Կապույտ երկնի ծոցը ծ՛ովացավ, Կարմիր երկրի բոցը հովացավ....
 • Հոսուն–խոսուն

  Պապիկ ծառն էլ Ճերմակ ծոցիկով Ջըրիկ բոցիկով Խորունկն է խառնել, Բազուկն է առել Քարերին դառել Հոսում է, խոսում, Ափիկ-ափիկ սըղոցում։Երկար բարունով Դալար արունով Սա...
Top