Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Կոմիտաս

 • Սեր ու ջեր

  Արևն այտեն Ծիրան ցայտով, Լուսիկ-լուսիկ ճրագեց, Կագավ ոտեն Վարդի հոտով, Հուսիկ-հուսիկ կրակեց։Ծառի քովեն Սարի հովով, Զիս կսիրե՞ս շրշնջեց. Հոգուս խորեն, Սիրու ձորո...
 • Սեր-հովիկ

  Շնչե՛, հովիկ, Դու թոթովիկ՝ Կյանքի սերը՝ Սրտի բերը՝ Պարուրելով, Ծարուրելով՝ Ծովի ալքեն, Ամպի ծալքեն, Ալ ծաղկունաց Հրո հալքեն, Թող նա վառե՛ իմ ծոցիկին ոսկի լույս,...
 • Օրհնություն

  Ճակատդ օծուն՝ Լուսավորչա կանաչ մեռոնով, Լուսավորչա կանաչ մեռոնով՝ Թող կանանչեն հուռ ճյուղերդ․ Ու ակդ բոցուն՝ Լուսավորչա կարմիր կերոնով․ Լուսավորչա կարմիր կերոնո...
 • Կույրը

  Տե՜ր իմ․ Սե՜ր իմ․ Զարկին Քաջքեր՝ Կուրացրի՛ն իմ աչքեր․ Լո՜ւյս տուր․ Հո՜ւյս տուր․ Ասա՛՝ նայե՛՝ Իմ աչերուն խնայե։
 • Քնարերգ

  Կույրը,Օրհնություն,Սեր-հովիկ,Սեր ու ջեր,Սեր ու բեր,Ոսկի–մեղաց,Ուռի ցող,Խորունկ ու մուգ...,Աղոթք,Հով–սեր,Անուշ գարուն,Շուշան սիրտ,Պատրանք,Բաղձանք,Հոսուն–խոսուն
 • Սերըդ անմիտ սըրով բոցոտեցին...

  Սերըդ անմիտ սըրով բոցոտեցին, Բեռըդ խավար հրով խոցոտեցին․ Երկրիդ հողեն խաչըդ բուսավ, Կյանքիդ կողեն աչըդ հյուսավ։
 • Փշուր մը

  Մտի՛ր խորը, Գտիր՝ նորը. Վանե՛ հինը, Բանե՛ մինը։
 • Աղերս

  Կա՛ց, Տե՜ր, Տե՛ր իմ, Բա՛ց, Տե՜ր, սե՛ր իմ․ Զարկին դևեր Իմ թևեր․ Տո՛ւր, Տեր, Հո՛ւր, Տեր, Որպես խոտեր Էլ չդողան Իմ ոտեր․․․։
 • Խաչյալին

  Ծընունդ կուսին, Խա՛չդ ուսին՝ Հասկեր-հասկեր քաղելով՝ Անաչ սրտերում կալեցիր, Սընո՜ւնդ բարի, Քա՛ջըդ արի՝ Ազգեր-ազգեր մաղելով Կանաչ հրդեհում հալեցիր։Մարգարտահեռ՝ Ջ...
Top