Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Մխիթար Գոշ

 • Գայլը, այծյամն ու առյուծը

  Գայլն սպասում էր, որ այծյամը ննջի, որպեսզի ինքը բռնի նրան։ Կռահելով նրա մտադրությունը, այծյամը չքնեց շատ օրեր, բայց հոգն...
 • Գոմեշն ու իր խնամողը

  Գոմեշը կամեցավ հարվածել իր խնամողին, բայց չկարողացավ, ուստի և տրտնջաց աստծու դեմ, թե.Իմ եղջյուրները ուղիղ չես ստեղծել, ...
 • Գոմեշը` երկրաչափ

  Գոմեշը կամեցավ երկրաչափություն սովորել։ Եվ ձանձրացավ դաշտերը չափելուց, գնալով ընկավ մի ճահճի մեջ: Իբրև անընդունակ նա մե...
 • Բուն և արծիվը

  Բուն միջնորդ ուղարկեց արծվի մոտ և հարս խնդրեց նրա դստերը, ասելով.Դա ցերեկվա քաջամարտիկ ես, իսկ ես` գիշերվա, արժանի ենք խ...
 • Բամբակենին ու սոսին

  Սոսու մերձակայքում երկրագործները ոռոգում էին բամբակի արտերը և պատվիրում միմյանց զգուշանալ, որ չտրորեն բամբակի ծառերը։ Լս...
 • Արջը և մրջյունը

  Արջը փորում էր մրջյունի բույնը և լեզվով հավաքում նրանց ու ուտում։ Մրջյունը նրան սպանելու հնարը գտավ։ Գնալով պիծակի, իշամ...
 • Առյուծը, արջը և գայլը

  Առյուծը, արջը և գայլը ընկերանալով, ասում են.Ինչո՞ւ լինենք հումակեր, բռնենք մի մարդ, որ իրենց սովորության համաձայն որսից...
 • Ապաշխարող գայլը

  Գայլը ծերանալով, գնում է ոչխարի հոտի մոտ ու ասում.Այժմ ապաշխարող եմ և շատ եմ ձեզ վշտացրել, ուստի ուզում եմ գալ ու ձեր տա...
 • Առյուծը և կենդանիները

  Առյուծը, կոտրելով ոտքը, տրտնջում էր բոլոր կենդանիների վրա.Իմ հպատակներն եք, քանի որ կենդանիների իշխանն եմ ես, բայց ինչո...
 • Անհնազանդ ձին

  Հոխորտալով` ձին չուզեց հնազանդվել հեծյալին։ Եվ դաշտերում՝ շրջելիս հանդիպեց առյուծի, փախչելով նրանից, հանդիպեց արջի, պրծն...
Top