Որոնում

Նոր

Ընթացիկ տեղեկություններ չկան

Դանիել Վարուժան

 • Հորս բանտի մեջ

  Դեռ փոքր էի. եկա քեզի մի նավոր, Մութ զըդանիթ մեր այցի: Մայրս հիվանդ էր. կը շըրջեի ես ազատ Մեշտեղ բանտի և մահճի:Լուր տըվին քեզ․ եկար առջևը դըրան Վանկապատ՝ որ - ո...
 • Հին սեր

  Մամ ու ծերուկ, երկու թարշամ հոգիներ, Եկան նստիլ շուքին ներքև ծիրանվույն` Որուն քնքույշ ծաղիկներն են զարդարեր Օր մը գլուխը հանվույն: Անոնք սաստիկ կդողդոջեն, իբր ...
 • Հարկիք

  Եզներս են խարտյաշ, լույս ճակատներով, Զոր պաճուճեր եմ նուսխայով կապույտ: Գարունի առտվան օդեն են գինով. ― Կնային, խաղա՜ղ, դաշտերուն անքույթ: Ձմեռը զանոնք խարով ս...
 • Հաշիշ

  Սիրտը լեցուն է բանտին խավարով. Ա՛լ դաշտ ու երկինք չը կան իր համար. Պիտ՚ գըներ աչքի հազար գոհարով՝ Աստըղ մ՚ան նույն իսկ՝ ասուպ ալ ըլլար։-Օ՜ն, հաշիշ բերեք, կը մը...
 • Հայրենի լեռներ

  Լեռնե՜ր, լեռնե՜ր հայրենի, անմահական դըշխոներ` Որոնց արփին կը դնէ թագ եւ մըշուշն ալ պատմուճան. Լեռներ, սառէ ծոցերով, գըլուխներով ձիւնահեր` Զոր կօծանէ լուսնկան: Ձ...
 • Հայր, օրհնե

  Հայր իմ, օրհնե՜. ժամը հասավ. պիտի երթամ. Նոր կյա՛նք մ`ինծի կը սպասե Պատմությունն ես թողուցի. նոր արյուն Երակիս մեջ կը վազե։Հառա՜ջ, հառա՜ջ. - գըլուխս ետ չե՛մ դա...
 • Կարոտի նամակ

  Կը գըրե մայրս. Ո՛վ իմ որդյակըս պանդուխտ, Դեռ մինչև ե՞րբ պիտ անծանոթ լուսնի տակ Օրերդ անցնին, դեռ մինչև ե՞րբ հեգ գըլուխդ Ես չըսեղմեմ լանջքիս տաք: Հերի՛ք օտար սա...
 • Կարմիր հողը

  Գրասեղանիս վրայ, սա Սկաւառակին մէջ կայ բուռ մ՚հող, բերուած հոն Հայրենիքի դաշտերէն: Նուէր է ան. ― Զայն ինձ ձօնողը կարծեց Սիրտն իր տրուած, առանց երբեք գիտնալու Թ...
 • Կակաչներ

  Քո՛ւյր իմ, ցանքին մեջ կակաչներ կան, քաղե՛. Ահա սիրող սիրտերու պես կարյունին։ Պիտի իրենց բաժակներեն բյուրեղե Խըմենք ալիքն արևին։Անոնք ա՛յնչափ բռնկեր են, որ կարծ...
 • Երեք քոյրեր

  Անոնք երեք քոյրեր էին Նըման երեք Շընորհներուն. Երեքն երեք ուխտեր ըրին Առչևն երեք բագիններուն։Երեցն ըսավ.- Դի՛ք կայծակի, Քե՛զ կը ձոնեմ մազերս ոսկի։-Միչնեկն ըսավ....
Top