Որոնման արդյունքները

 • Նենեի արկածները Խաչագողի հիշատակարանը

  Կան այնպիսի դրություններ, որ մարդ րոպեական զվարճության համար կորցնում է իր ամբողջ ապագան և մինչև անգամ կյանքը, բայց դարձյալ չէ հրաժարվում իրան զրկել ցանկացած վ...
 • Հիվանդանոց Խաչագողի հիշատակարանը

  Ավելի քան մի ամբողջ տարի անցել էր այն օրից, որ ես ծանոթացա Համրի հետ։ Այդ ժամանակամիջոցը պետք է իմ կյանքի ամենագեղեցիկ և ամենաբախտավոր մասը համարել: Ես նրանից շ...
 • Սպիտակ տնակը Խաչագողի հիշատակարանը

  Դատապարտյալների ֆերմայի վրա, զինվորանոցից և զանազան արքունի շինվածքներից հետո, ավելի աչքի էր զարկում մի սպիտակ տնակ, որը շատ մոտ էր հիվանդանոցին։ Այդ առանձնացած...
 • Իմ նոր դաստիարակը Խաչագողի հիշատակարանը

  Մոտեցան զատկի տոները։ Մեզ այլևս չէին աշխատեցնում, մեզ թույլ էին տալիս փոքրիկ զվարճություններ, մեզ թույլ էին տալիս և մեր հոգիների մասին մտածել, աղոթք կարդալ, խո...
 • Համրը Խաչագողի հիշատակարանը

  Ավազակապետը ծանոթացրեց ինձ մի այլ երիտասարդի հետ, որին կոչում էին Համր։ Նրա իսկական անունը ոչ ոք չգիտեր։ Չգիտեին նաև, թե ի՞նչ ազգից էր նա։ Նա միշտ լուռ էր և մտա...
 • Հինգերորդ գիշեր Խաչագողի հիշատակարանը

  Սանամի տկարությունը ստիպեց մեզ երկար մնալ մեր հյուրընկալի տաղավարում,շարունակեց ավազակապետը իր ընդհատված պատմությունը։ Օրիորդի լարված ուժերը հետզհետե թուլացան, ...
 • Չորրորդ գիշեր Խաչագողի հիշատակարանը

  Դու այն պատմիր, թե ինչո՞ւ են կոչում քեզ ավազակապետ և ո՞րտեղ ընկար դատապարտյալների հասարակության մեջ,Հարցրի ես չորրորդ գի՛շերը, երբ բավական հանգստացել էինք ցեր...
 • Երրորդ գիշեր Խաչագողի հիշատակարանը

  Երրորդ գիշերը ավազակապետը այսպես սկսեց Սանամի ընդհատված պատմությունը.Դու հիշում ես, որ գիշեր էր, երբ ես և Սանամը հեոացանք մելիքի ամրոցից, մի մթին և խուլ գիշեր, ...
 • Երկրորդ գիշեր Խաչագողի հիշատակարանը

  Ավազակապետի պատմությունը այնքան գրավել էր իմ ուշադրությունը, որ ամենևին չէի նկատել, թե գիշերը աննկատելի կերպով անցել էր։ Երբ արեգակի առաջին շառավիղները ներս ցոլ...
 • Ավազակապետի պատմությունը առաջին գիշեր

  Անցել էր երեք տարի այն օրից, որ ես աքսորվեցա։ Այժմ բավական ընտելացել էի դատապարտյալի տաժանական կյանքին, բավական տանելի էր դարձել ինձ ծանր աշխատությունը հանքերի...
   
   
  
Top