Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2021/09/20) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 56.49
Ag Серебро 0.72
Pt Платина 29.84
Pd Палладий 63.95
Top