Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2023/10/05) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 58.59
Ag Серебро 0.68
Pt Платина 28.32
Pd Палладий 38.03
Top