Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2020/07/09) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 57.13
Ag Серебро 0.59
Pt Платина 26.37
Pd Палладий 61.82
Top