Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2024/03/02) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 65.85
Ag Серебро 0.72
Pt Платина 28.52
Pd Палладий 30.61
Top