Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2021/04/17) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 56.79
Ag Серебро 0.84
Pt Платина 38.45
Pd Палладий 88.09
Top