Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2021/06/24) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 57.32
Ag Серебро 0.83
Pt Платина 34.92
Pd Палладий 83.56
Top