Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2022/05/16) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 59.06
Ag Серебро 0.67
Pt Платина 30.93
Pd Палладий 61.47
Top