Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2021/01/23) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 59.59
Ag Серебро 0.83
Pt Платина 35.4
Pd Палладий 75.97
Top