Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2022/12/05) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 55.8
Ag Серебро 0.69
Pt Платина 32.62
Pd Палладий 60.72
Top