Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2022/08/14) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 57.77
Ag Серебро 0.66
Pt Платина 31.09
Pd Палладий 73.24
Top