Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2020/09/28) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 60.12
Ag Серебро 0.73
Pt Платина 27.55
Pd Палладий 71.89
Top