Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2021/12/01) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 57.45
Ag Серебро 0.74
Pt Платина 30.64
Pd Палладий 56.1
Top