Թանկարժեք մետաղներ

USD Վերջին թարմացումը 1գր (2023/03/25) Արտարժույթի կոնվերտացիա:
Metal Курс
Au Золото 63.59
Ag Серебро 0.74
Pt Платина 31.8
Pd Палладий 46.14
Top