Դեկտեմբեր

  • Դեկտեմբերի 1 Ծնունդներ

    1083 - Աննա Կոմնենե, Ալեքսիոս Ա Կոմնենոսի դուստրը, պատմության մեջ հայտնի առաջին կին պատմիչներից մեկը: 1918 - Արտավազդ Մխիթարյան, հայ սովետական մեխանիկ: 1921 - Լ...
  • Դեկտեմբերի 1 Դեպքեր

    1824 - Թիֆլիսում բացվեց Ներսիսյան դպրոցը (շարունակեց գործել մինչև 1924 թ.): 1827՝ Սուլթան Մահմուդ II-ը շուրջ 12 հազար հայ կաթոլիկներ է արտաքսում Կ. Պոլսից, որոն...
Top